"Mokymasis - tarytum irklavimas prieš srovę: tik sustok ir busi nublokštas atgal."
Masutatsu Oyama