"Mokymasis - tarytum irklavimas prieš srovę: tik sustok ir busi nublokštas atgal."
Masutatsu Oyama

Dojo

  • Mes sieksime , kad dvasia taptų tvirta , tam ruošdami savo širdis ir kūnus. 
  • Mes sieksime tikrosios kovos kelio prasmės , kad atėjus laikui mūsų jausmai būtų budrūs. 
  • Su giliu užsidegimų mes sieksime savęs atsižadėjimo dasią , įvaldyti tikrąją jėgą. 
  • Mes laikysimės mandagumo nuostatų , gerbsime vyresniuosius ir susilaikysime nuo prievartos. 
  • Mes tikėsime savo dievais arba Buda ir klusnumo tiesos nepamiršime. 
  • Mes sieksime tiktai išminties ir jėgos , kitų geismų neturėdami. 
  • Mes visą gyvenimą , laikydamiesi karate disciplinos , sieksime pažinti tikrąją pasirinktojo Kyokushin kelio reikšmę.